ต้อนรับนายชวนากร ศรีปรางค์ และคณะ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ชำนาญการ