มอบกระเช้าพร้อมทั้งให้กำลังใจ นายแพร้ว รอดถนน พนักงานเกษตรพื้นฐาน เนื่องด้วยนายแพร้ว รอดถนน ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกบริเวณนิ้วหัวแม่มือ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ