คุณอลิศรา​ ว่องก๊ก ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดจากลันตารีสอร์ทและคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อมาเสนอการให้บริการ ห้องประชุม และห้องพัก ของลันตารีสอร์ท