ร่วมงานกล้วยไม้,ไม้ดอกไม้ประดับและมหกรรมสัตว์เลี้ยง 6-12 เมษายน 2557 และร่วมให้กำลังใจ นาย วิชานนท์ ศุภรานนท์ในการแข่งขันการจัดสวนถาด ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จ.ตรัง