ร่วมต้อนรับ นายพุทธิพงศ์ บุญชู และคณะในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการ