ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเวท ฉิมพลี บิดานางเสาวณีย์ พลรักษ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด