ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อน่วม​ สังขไพฑูรย์​  บิดาของนายนพ สังขไพฑูรย์​ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข​ระดับต้น รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒