ค่ายแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8 -11 เมษายน 2557