ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒