บรรยายพิเศษหัวข้อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในโครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๒