โครงการดูแลระยะยาวผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน​ อำเภอหาดสำรา​ญ​ จังหวัดตรัง