พิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกมุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด