โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2526 รุ่นที่ 2

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2526 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

ผู้สมัคร ต้องดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนในระบบPIMTIS ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการฝึกอบรม สถาบันพระบรมราชนก โดยมีขั้นตอนดังนี้

          1.1 เข้าลิงค์ http://pimtis.pi.ac.th/institute/page/993300

          1.2 สมัครหลักสูตร โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2526 รุ่นที่ 2 ด้วยการกรอกเลข 13 หลักแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

          1.3 เลือก “สถานะยืนยัน” กรอกข้อมูลอีกเล็กน้อย แล้วจึง “พิมพ์ใบชำระเงิน” เพื่อนำไปชำระได้ที่ ธ.กรุงไทย

          1.4 เมื่อชำระเงินแล้ว เข้าไปแจ้งสถานการณ์ชำระเงิน

               1.4.1 เลือก “เข้าระบบ”

               1.4.2 ใช้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็น “ผู้ใช้”

               1.4.3 ใช้ เลข4ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็น “รหัสผ่าน”

2. ลงทะเบียนตอบรับ ไปยัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/itGgnqjqTwcEPG3f6

3. ดาวน์โหลดคู่มือ เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการอบรม

4. ตารางการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

5. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

          4.1 Line Group ตาม QR-Code นี้

          4.2 การติดต่อสอบถาม

          - อาจารย์นงนารถ  สุขลิ้ม  โทรศัพท์มือถือ : 099 428 2228

          - นางสาวพรเพ็ญ  เซ้าซี้     โทรศัพท์มือถือ : 062 612 8222         

             E-mail: pornpen@scphtrang.ac.th