ออกบูธบริการวิชาการในกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๒