ร่วมรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย แด่ท่าน สมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและภรรยาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง