ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญญลักษณ์เยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน ปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้