นายณรงค์ พิชัยรัตน์ นายช่างวิศวกรโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบกระเช้าและพบปะพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบ