นางสาวเงินยวง​ ดิษสาริบุตร​ รองหัวหน้าส่วนสำนักงานผ่านศึก​เขตกระบี่และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมเยียนสอบถามคุณภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย​เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป