ให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ