ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล