กิจกรรมการประกวดบูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๒