ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อสำรวจความต้องการของนักเรียนมัธยมในหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อการบริการสุขภาพ ในโรงเรียนบ้านหนองทะเล โรงเรียนเมืองกระบี่ และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล