ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตรัง และ ดร.เกษร อุทัยเวียนกุลในโอกาสที่บุตรสาวคนที่ 2 น้อง "ปาย" เหมือนฝัน อุทัยเวียนกุล ได้รับการตอบรับให้ศึกษาในระดับปริญญาโท