พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภาวนา สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนาและถวายเทียนพรรษาในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒