พิธีเวียนเทียนในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒