ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับ นพ.ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ณ บ้านพักท่านชวน หลีกภัย อ.เมือง จ.ตรัง