หารือการบูรณาการ​ การทำงานทำงานเพื่อดูแลสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่