ขอพรจากท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง,นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง,นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง, ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล,ส.ส.สุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตรัง,ท่านธีรศักดิ์ มักคุ้น