ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดร่วมกับโรงเรียนมัธยมน้ำผุด