ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ ท่านชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์,ส.ส.สุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตรัง