ร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อกิตติ ข่ายม่าน บิดานายพชร ข่ายม่าน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ