ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งกับท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ