ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทย แด่นายแพทย์อภิชาติ รอดสม ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก