เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจมารดานายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง