ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสังกัดพระบรมราชชนก ร่วมขอพรจาก นายวชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข