กิจกรรม OPEN HOUSE "เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future" (ภาคใต้)