วางพวงหรีดคุณแม่ชูชีพ อัครสุวรรณกุล มารดาของนายอนันต์ อัครสุวรรณกุล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง