ขอรับการสนับสนุนหุ่นจำลอง ฝึกหัดสอนการช่วยชีวิต ( หุ่น CPR) พร้อมเปลเคลื่อนย้ายเพื่อดำเนินการฝึกซ้อมในการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge 2019