ร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อพร้อม นุชสมัย บิดาของนายสุเชต นุชสมัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง