ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์