ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ