ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 18 เมษายน 2557