ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในโอกาสศึกษาดูงาน โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน  เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี