ให้การต้อนรับนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมและพบปะผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ pha