การรับนักศึกษา ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต)