โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน