ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ท่าอากาศยานตรัง จ. ตรัง วันที่ 24 เมษายน 2557