นายภคิน ไทรงาม เจ้าของบริษัทพีเค คอนเน็คและบริษัทพีเค เทคนิค พร้อมคณะเข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัย