มอบของเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ นายณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยนายณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์