ร่วมรับประทานอาหารกับ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ณ ร้านเรือนไทยติ่มซำ จ. ตรัง วันที่ 24 เมษายน 2557